Underlagstäckning
TJB Supertak YAP 500
Underlagstäckning för träunderlag. Med klisterkant.
Uppbyggd av impregnerad och asfaltsbelagd polyesterstomme.
Ovansidan är belagd med en polypropenväv, undersidan är belagd med sand.
Godkänd för användning från 10° taklutning.
TJB Supertak YAP 500 är en P-märkt och godkänd underlagstäckning provad och godkänd av SP.
Godkännande nr 0198/07.
Certifierad av SITAC enlighet BBR enligt 8:22 och 6:5325
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
25 m² 1x25 m/rulle 33 rullar/pall 190010
10 m² 1x10 m/rulle 67 rullar/pall 191110


TJB Supertak YEP 500
Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för träunderlag.
Klisterkant med bitumenklister samt en frilagd kant.
Uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt.
Ovan- och undersidan är belagd med en polypropenväv. Godkänd från 6 graders taklutning.
TJB Supertak YEP 500 är en P-märkt och godkänd underlagstäckning provad och godkänd av SP.
Godkännande SC1394-11.
Certifierad av SITAC enlighet BBR enligt 8:241 och 6:5325.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
25 m² 1x25 m/rulle 33 rullar/pall 192510
10 m² 1x10 m/rulle 67 rullar/pall 192511


TJB Supertak YEP 700
Underlagstäckning med extra hög riv- och draghållfasthet för träunderlag.
Dubbel klisterkant med bitumenklister.
Uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt.
Ovan- och undersidan är belagd med en polypropenväv.
Infästning kan ske med spikning genom båda lagren eller dold infästning.
Godkänd som underlagstäckning från 6 grader taklutning.
TJB Supertak YEP 700 är en P-märkt och godkänd underlagstäckning provad och godkänd av SP.
Godkännande SC1394-11.
Certifierad av SITAC enlighet BBR enligt 8:241 och 6:5325.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
25 m² 1x25 m/rulle 30 rullar/pall 192710
10 m² 1x10 m/rulle 60 rullar/pall 192711


TJB Supertak UV-1800 Steel
Unik underlagstäckning där överlappskanterna flyter ihop för planare utseende, särskilt lämpad under ytskikt av plan plåt samt ofalsade takpannor där UV-strålning kan förekomma. Produkten är uppbyggd i tre skikt med en polyesterstomme belagd med SBS-modifierad bitumen, ovansidan består av polyesterväv och undersidan av PP-duk. UV 1800-steel kan ligga öppen i upp till 12 månader. Minsta tillåtna taklutning är 3 grader vid dold infästning och 10 grader vid spikning genom båda lagren.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
1 x 12 m/rulle 30 rullar/pall 192800


TJB Fotplåtsremsa
Helklistrad fotplåtsremsa för vattentät montage av fotplåt. Passar till marknadens olika fotplåtar. Stomme av polyester, belagd mes SBS-modifierad bitumen och ett lager av PP-väv på undersidan. Helklistrad med skyddsfilm, ej svetsbar.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
0,33 x 25 m/rulle 60 st/pall 192810


TJB Strong Roll
Diffusionsöppet underlagstak.
4-skikts med dubbla klisterkanter.
En stark, lätt och lättarbetad underlagstäckning.
För både träunderlag och frihängande underlagstak.
Vattentät enligt W1. Vikt: 150g/m².
Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
75 m² 1,5x50 m/rulle 20 rullar/pall 194010


TJB Diff-öppet Underlagstak
TJB Diff-öppet Underlagstak är en diffusionsöppen, frihängande underlagsduk.
Det används som ett vattenavledande skikt under yttertakets ytskikt vid minst 140 taklutning.
Eftersom TJB Diff-öppet Underlagstak är diffusionsöppet kan luftspalten mot värmeisoleringen utelämnas.
TJB Diff-öppet Underlagstak har dubbla klisterkanter vilket gör det lättare att skapa täta skarvar. På så vis får man ett vindskydd mellan taktäckningen och värmeisoleringen som minskar värmeförlusterna ytterliggare.
Taket utformas på ett enklare och energieffektivare sätt. Vattentät enligt W1. Vikt: 215g/m².
Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
1,50 x 50 meter 196213
1,50 x 25 meter 196214


TJB YEM 2000 kk
Köldflexibel underlagstäckning, med klisterkant.
YEM2000 är en underlagstäckning med låg riv- och draghållfasthet för underlagstäckning
av tak som ej utsätts för hög mekanisk åverkan. Produkten är uppbyggd på en glasfiberstomme
som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Detta särskiljer produkten från traditionell
underlagstäckning typ YAM2000 som tillverkas med oxiderad bitumen och som därmed ej kan appliceras i kyla.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
15x0,7 m/rulle 30 st/pall 192291


TJB YEP 2200 kk
Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag, med klisterkant.
YEP 2200 är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet.
För underlagstäckning av tak som utsätts för hög mekanisk åverkan. Produkten är uppbyggd
på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats.
Detta särskiljer produkten från traditionell underlagstäckning typ YAP2200 som tillverkas med oxiderad bitumen som därmed ej kan appliceras i kyla.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
10x1 m/rulle 42 st/pall 192370


TJB YEP 2500 kk
Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag, med klisterkant.
YEP 2500 är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet.
För underlagstäckning av tak som utsätts för hög mekanisk påverkan. Produkten är uppbyggd
på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats.
Minsta tillåtna taklutning är 10 grader.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
10 x 1 meter 30 rullar/pall 192225


TJB Ytpapp SBS 4500 kk
”Gör-det-själv tätskikt”, för lutningar ned till 3 grader, med klisterkant. Kraftig ”Gör-Det-Själv” tätskikt.
TJB Ytpapp SBS4500 är en elastisk tätskiktsmatta uppbyggd
på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS-polymiserad bitumen som gör applicering möjlig även vid låga temperaturer.
Översidan är belagd med mörkgrå skiffer medan undersidan är försedd med polyesterfolie.
Rullen är försedd med övre- och undre avdragsbar remsa för självklistrande applicering.
Kan användas för lutningar ner till 3,6 grader för alla typer av tak med eller utan spikbara underlag.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
Mörkgrå skiffer 7x1 m/rulle 24 rullar/pall 198080


Ytpapp Temaflex SBS 5500
Elastisk tätskiktmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS-polymiserad bitumen.
Översidan är belagd med skiffer medan undersidan är försedd med polyetenfolie.
Användningsområde: 1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering.
Godkännandebevis är utfärdat av Sitac för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (0218/06)
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
8 x 1 meter 20 rullar/pall 198040


TJB Ytpapp SEM 3800
Ytpapp som används på lite enklare byggnader, tex friggebodar, lekstugor, uthus med minst 14 graders taklutning.
Tätskiktets exponerade yta är skyddsbelagd med skiffer.
TJB Ytpapp 3800 har en stomme av mineralfiberfilt som är impregnerad och belagd på båda sidor med SBS asfalt.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
10 x 0,7 m/rulle 25 rullar/pall 198200


TJB Syllisolering
Syllisolering i PVC/NBR-gummi.
Används som luft- kapillärbrytande tätning mellan syll och grund samt mellan byggelement.
Längd: 25 meter
Bredder: 95, 145, 195 mm
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
25 m x 95 mm / rulle 1 rulle / kartong 192621
25 m x 145 mm / rulle 1 rulle / kartong 192623
25 m x 195 mm / rulle 1 rulle / kartong 192625


TJB Grundisoleringspapp YAM 2000
Glasfiberstomme, YAM 2000
Längd: 20 meter
Bredder: 15, 25 cm
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
20 m x 15 cm / rulle 192651
20 m x 25 cm / rulle 192653


TJB Grundisoleringspapp YEP 2500
Polyesterstomme, YEP 2500
Längd: 15 meter
Bredder: 12.5, 15, 20, 25, 33 cm
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
15 m x 12,5 cm / rulle 192600
15 m x 20 cm / rulle 192601
15 m x 25 cm / rulle 192602
15 m x 15 cm / rulle 192605
15 m x 33 cm / rulle 192603


TJB Takmassa
Limmar, tätar och fogar.
Universalmassa som fäster på betong, lertegel, plåt, papp mm.
Används som: Takpannelim, Nockmassa, Asfaltskitt/klister, Tätning mellan underlagstak och ströläkt.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
300 ml/tub, svart 12 st/kartong 161020


TJB Tätningstejp
Universaltejp för tätning av skarvar mellan ångspärrar, underlagstak och vindskydd.
Reparerar hål och revor samt tätar vid tex rörgenomföringar.
Ålders- och UV-beständig. P-märkt.
Längd: 25 meter.
Bredd: 50 mm.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
Längd: 25 m. Bredd:60mm. 12 rullar/kartong 162320


TJB Butyltejp
För tätning mellan underlagstak och ströläkt.
Tjocklek: 1,5 mm.
Längd: 60 meter
Bredd: 15 mm.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
Längd: 50 m, bredd: 15 mm 10 rullar/kartong 162020
Längd: 50 m, bredd: 30 mm 10 rullar/kartong 162022


TJB Duotejp
Dubbelsidig tejp för alla typer av underlagstäckning.
Längd: 25 meter
Bredd: 50 mm.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
Längd: 25 m, bredd: 50 mm 24 rullar/kartong 162120


TJB Repatejp
För lagning av alla typer av underlagstäckning.
Längd: 25 meter
Bredd: 50 mm.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
Längd: 25 m, bredd: 50 mm 12 rullar/kartong 162220


TJB Takmassa
Takmassa är en fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltsmassa. Materialet bildar en elastisk och ogenomtränglig yta som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper. Levereras i lättstruken konsitistens.
5,10 och 20 liter.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
5 liter 163005
10 liter 163010
20 liter 163020


TJB Takprimer
Tunnflytande asfaltlösning med fuktutdrivande tillsatser.
Tränger ner på djupet i underlaget och impregnerar och tätar.
Används för att grunda gamla och uttorkade papptak före renovering med TJB Takmassa.
Även som förbehandling av ytor som skall fuktisoleras med TJB Kallasfalt.
5 och 20 liter.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
5 liter 164005
20 liter 164020


TJB Tätningskitt
TJB Tätningskitt är ett fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagningar i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig
mot alla vädertyper. TJB Tätningskitt används för reparation av småskador, skarvsläpp och sprickor
på papptak. Större skarvar och blåsor (uppskäres) armeras med glasfiberväv.
TJB Tätningskitt passar även för reparation av plåtskarvar, på betong och trä samt för tätning av träbåtar.
1 och 5 liter
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
1 liter 165001
5 liter 165005


TJB Klisterasfalt
TJB Klisterasfalt används vid skarvklistring av takpapps våder på trätak.
Produkten kan även användas för tätnings- och lagningsarbeten där ett smidigt och elastiskt kitt erfordras.
TJB Klisterasfalt ger genom sin starkt bindande förmåga mycket hållbara och täta skarvar.
Produkten kan ersätta varmasfalt vid bl a isoleringsarbeten
1 och 5 liter.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
1 liter 166001
5 liter 166005


TJB Kallasfalt
Kallasfalt är en lättstruken asfaltlösning som efter torkning bildar en fukt- och vattenavvisande yta.
TJB Kallasfalt är speciellt lämplig som fuktskydd på husgrunder och betongytor ovan
och under mark. Kan även användas som grundstrykning av uttorkad takpapp
samt som ett fullgott skydd på järn- och plåtkonstruktioner under jord.
1,5 och 20 liter.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
1 liter 167001
5 liter 167005
20 liter 167020


TJB Asfaltslagaren
TJB Asfaltlagaren är en utprovad kall bitumenlösning
som lagar hål och gropar i asfalten samt fyller ut vid brunnar och jämnar av tvära kanter.
20 liter.
BeskrivningSpecifikationFörpackningArt. Nr.
20 liter 168020