Takpapp med olika funktioner och egenskaper                                                                                                                                                                     

Underlagsduk är en takpapp som är belagd med polypropenväv på båda sidor och har därför extra hög riv- och draghållfasthet trots lägre vikt/m2. Den låga vikten i kombination med ett större format gör det enklare att hantera underlagsduken på taket och monteringen går snabbare än med klassisk underlagspapp. Underlagsduk får aldrig användas som underlag till svetsbara tätskikt.  

Underlagspapp är precis som underlagsduk uppbyggd runt en stomme av polyester men har ett tjockare lager köldflexibel bitumen och är ytbelagd med sand.  Underlagspapp kan användas som underlagstäckning till de flesta ytskikt.

Ytpapp finns i tre modeller för både proffs och gör-det-själv-användare.
SEM 3800 är vår enklaste modell för t.ex. lekstugor och friggebodar.
SBS 4500 har dubbel klisterkant och kan användas på alla tak ned till 3 graders taklutning.
SBS 5500 är godkänd för svetsmontering.                                                                                                                                                      

Diffusionsöppet underlagstak i två tjocklekar för frihängande konstruktioner. Används även vid renovering där både genomtrampningsskydd och diffusionsöppenhet prioriteras exempelvis på gamla sticketak (spånbeklädda undertak).

Fotplåtsremsa används för att motverka fuktkrypning vid takfot mm.

Grundisolering används till murade grunder och liknande. Grundisolering är uppbyggd enligt samma princip som underlagspapp YEP 2500 och finns i bredder från125 – 330 mm.

Syllisolering i PVC/NBR-gummi för luft- och kapillärbrytande tätning mellan syll och grund. Kan också användas mellan byggelement. Finns för virkesbredder från 70 – 245 mm. 

För att välja rätt underlagsprodukt kan du gå igenom följande frågor:                                                                  

 • Ska takpappen användas på fast underlag eller som ett frihängande undertak?
 • Gäller det en underlagsprodukt för ett nytt eller för ett gammalt tak med vassa rivningsrester? Vilken tjocklek har råsponten 17 eller 22 mm? Svaga, mjuka och skadade underlag kräver särskilt under byggtiden att takpapp för hög mekanisk påverkan används. Eftersom tillspikning av ströläkten mellan takstolarna här inte får samma dragkraft kan spikhålen rivas upp något av den glidbelastningen som uppstår när man förflyttar sig på taket. Oavsett produktval rekommenderas i branschen en tätning mellan underlagstak och ströläkt, särskilt då vid snedställd läkt mot t.ex. ränndalar.                                                                                                                                                                                      
 • Vad påverkar taket under byggtiden: Lång öppen-tid till färdigt ytskikt? Väderförhållanden under byggtiden som låg temperatur, blåst, regn eller snö? Förväntas hög mekanisk påverkan? Vid kall och våt väderlek fäster klisterkanten tillfälligt sämre vilket ökar risken för vindfång vid kraftig blåst med produkter som är avsedda för enbart dold infästning. I samtliga dessa fall är en produkt avsedd för synlig genomspikning med dubbel klisterkant att föredra.                                                                                                                                                  
 • Består ytskiktet av ofalsade takpannor?
  Ofalsade lertegeltak kan behöva underlagstäckning enligt någon av våra extra UV-stabila sorter.
 • Spika underlagsprodukten synligt eller enbart med dold infästning? Falsade plåttak eller klicktak ställer höga krav gällande mekanisk påverkan särskilt under byggtiden. Dessa taktyper får inte ha kontakt med spikskallar. Plåtens infästning och klammer skruvas igenom underlagstäckningen. 
 • Vad har taket för lutning? Arbetet med montering av takpapp vid taklutningen över 37° belastar takpappens infästning hårdare men bidrar även till högre mekanisk påverkan från skor och materialavlägg. Lägsta lutning för respektive underlagsprodukt anges i tabellen.
 • Är takkonstruktionen enkel eller finns kupor, ränndalar och liknande?
  På komplicerade tak är det svårare att utföra arbetet helt korrekt med dold infästning än med en takpapp som får genomspikas synligt.  
 • Finns föreskrivna krav att förhålla sig till?

Tabell underlagstak 200428