SEM3800 198200 web

Ytpapp 3800 har en stomme av mineralfiberfilt som är impregnerad och belagd på båda sidor med SBS asfalt. Tätskiktets exponerade yta är skyddsbelagd med skiffer.

Används som ytskikt på enklare byggnader som t.ex. friggebodar, lekstugor, uthus med minst 14° taklutning.

Produkten är med i bvb logo