SBS550 1980400 web

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS-polymiserad bitumen.

Översidan är belagd med skiffer medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde: 1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering.

Godkännandebevis utfärdat av Sitac för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (0218/06)

Produkten är med i bvb logo