Taksäkerhet - arbeta utan onödigt risktagande

Taksäkerhetsanordningar är livsviktigt för alla som jobbar på tak. Därför skall tak vara försedda med taksäkerhetsutrustning som uppfyller Boverkets byggregler som anger en lägsta kravnivå. Detta innebär att:

  • Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhetsutrustning och att den underhålls.
  • Byggherren är ansvarig för att reglerna följs under byggtiden.
  • Den som monterar taksäkerhet ansvarar för att detta arbete utförs på rätt sätt.
  • Arbetsgivaren är ansvarig för att den anställde har rätt personlig skyddsutrustning och att den används.

Vårt system för taksäkerhet är utvecklat efter dagens behov och gällande branschregler. Vi har strävat efter att utforma ett system med balanserat och stabilt utförande. Tack vare förmonterade detaljer och bultar blir montagearbetet också mycket enklare.

Rör dig smidigt med TJB:s glidskena.

För att kunna förflytta sig smidigt, samtidigt som man hela tiden är förankrad i taket med sin personliga fallskyddsutrustning (PFU), har vi utvecklat en glidskena som alternativ till de vanliga vajersystemen. Med glidskenan rör du dig fritt utan omkoppling eller onödiga avbrott. Glidskenan har fler fördelaktiga egenskaper som:

  • Snabbt och okomplicerat montage.
  • Trygg och stabil känsla. Fungerar även som stöd under arbetets gång.
  • Löper fritt längs hela sträckan utan särskilda handgrepp eller stopp.

Vår taksäkerhetsutrustning med löpande förankring som fallskydd monteras på takbrygga eller ersätter rör som nockräcke på konsoler. Systemet förses med 1 eller max 2 glidföljare för inkoppling av säkerhetslina (PFU). Glidskenan kan för närvarande endast monteras som rak sträcka.

För att underlätta för kunden och i säljhanteringen har vi samlat de vanligaste taksäkerhetsprodukterna som livlinefästen, takstege och arbetsplattform i färdiga paket. Vår taksäkerhetsutrustning finns i svart (20) t-röd (30) zinkgrå (50) – färgkoden anges sist i artikelnumren.

P- och CE-märkt taksäkerhet

Våra taksäkerhetsanordningar (undantaget de som är benämnda som snö- och/eller isglidhinder) är testade och godkända enligt svensk standard. De är också P- märkta enligt 0352-14 och typgodkända enligt certifikat 0085/08. Gångbrygga och takstege är CE mäkta.

Förenklat Snörasskydd/ snöglidhinder

Förenklat snörasskydd lyder under kategorin snöglidhinder och är inte testade eller godkända för infästning av livlina. De får bara monteras på tak där fasadhöjden inte överstiger 4 meter. Förenklat snörasskydd finns i färdiga paket med antingen 1,46 eller 2,26 meter effektiv bygglängd. Kombinera flera paket för att få önskad längd (se under tabeller för konsolavstånd förenklat snörasskydd).                                 

Lösa taksteg och glidskydd har fasadhöjdsrestriktioner och är inte godkända för infästning av livlina.

Kulörkarta

TJBs system finns för närvarande i följande kulörer: svart, tegelröd och zinkgrå.
Nedan visas de närmaste kulörkoderna för respektive kulör.

Kulörkarta färger web

Observera att färgåtergivningen kan avvika från verklig kulör på produkterna.