Monteras på hus med max 4 m fasadhöjd. Snöglidhinder är inte godkänt för infästning av livlina. Infästning för livlina rekommenderas enligt BBR 22.

Alla paket innehåller tre konsoler med skruv samt fyra rör.

Långa paket 2,33 m, effektiv bygglängd 2,26 m.
Korta paket, 1,53 m, effektiv bygglängd 1,46 m.

Utläs rekommenderat konsolavstånd i tabellen under fliken Dokument och se nedan vilken kombination av paket som effektivast motsvarar önskad längd i relation till konsolavstånd.

Konsolavstånd 900 mm: använd enbart långa paket.
Konsolavstånd 750 mm till mindre än 9 meters sträcka: använd enbart långa paket.
Konsolavstånd 750 mm till längre än 9 meters sträcka: använd långa paket men minst vart tionde kort paket.
Konsolavstånd 600 mm: använd vartannat paket långt, vartannat paket kort.
Konsolavstånd 500 mm: använd enbart korta paket.
Vid konsolavstånd under 500 mm beställ extra konsoler.

Obs! Korta sektioner över dörrar och portar, max konsolavstånd 600 mm och minst tre konsoler.
Kan kompletteras med lösa rör och konsoler.

Produkten är med i  bvb logo684030 kompl pkt snörrasskydd web684020 kompl pkt snörasskydd web