Max konsolavstånd 1200 mm
(minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden).

I samband med konsol 6030 (btg) kan pannfalsen slipas ur så att
utrymme skapas för konsolens halsdel mellan pannorna.

På råspont:
Fotplatta 6131 med konsol 6020 (ltg) eller
konsol 6030 (btg).
Monteringssats 6901 räcker till tre fotplattor.

På bärläkt:
Fotplatta 6132 med konsol 6020 (ltg) eller konsol 6030 (btg).

Monteringssats 6901 räcker till sex fotplattor

Produkten är med i bvb logo transparent ny 

6030 konsol med 6131 miljö web 26030 konsol med 6131 web

6030 konsol med 6132 web

6030 med 6132 miljö web2