Plåt, klammer och underlagstak skall vara
besiktigat och godkänt för ändamålet av behörig.

Komplett konsol 6216

Kan kombineras med snö/iskratta, se C:5.

Ej godkänd för infästning av livlina.

Produkten är med i bvb logo transparent ny

6216 miljö web26216 med iskratta miljö web