Plåt, klammer och underlagstak skall vara besiktigat och godkänt för ändamålet av behörig.

Komplett konsol 6216.

Kan kombineras med snö/iskratta, se C:5
Ej godkänd för infästning av livlina.

*Olämplig kombination pga. galvanisk reaktion vid
kontakt mellan materialen.

Produkten är med i bvb logo transparent ny

6216 miljö web26216 med iskratta miljö web