Glidskena 6171 1,2 m / 6173 2,4 m, monteringssats 690300
glidföljare 6180, ändstopper 6172, fäste 6140, tillbehörsfäste 6120.

Räkna en monteringssats 6915 per tre fästen 6140.
Ränka en monteringssats 6911 per fyra tillbehörsfästen.
Räkna en monteringssats 690300 till varje skarv på glidskenan.

Produkten är med i bvb logo transparent ny

nockräcke glidföljare miljö web2E5 bild1 webb