Glidskena 6171 1,2 m / 6173 2,4 m, monteringssats 690300
glidföljare 6180, ändstopper 6172, fäste 6140.

Räkna en monteringsats 6915 till tre konsoler eller tillbehörsfästen.

Räkna en monteringssats 690300 till varje skarv.nockräcke glidföljare miljö web2E5 bild1 webb