*Olämplig kombination pga. galvanisk reaktion vid kontakt mellan materialen.

Plåt och underlagstak skall vara besiktigat och
godkänt för ändamålet av behörig.

6118 miljö web26118 kompl stegf web