Stegbalk 6111

Monteringssats 6917 räcker till 1 st infäst stegbalk

På takplåt med c-avstånd mer än 510 mm används
förlängare 6112.6111 miljö web2B5 bild1 webb