Takmassa som limmar, tätar och fogar.

Universalmassa som fäster på betong, lertegel, plåt, papp mm.

Används som takpannelim, nockmassa, asfaltskitt/klister, tätning mellan underlagstak och ströläkt. 

161020 takmassa web