633030 konsol förenklat snörasskydd web

Tvårörskonsol till vanligt förekommande betong- och lertegelprofiler för komplettering av paket Förenklat Snörasskydd eller för egen bygglösning

Monteras på hus med max 4 meters fasadhöjd.

Konsol 6330 med bipackad infästningsskruv för trä.
Utläs åtgång och rekommenderat konsolavstånd i tabell under fliken Dokument. C-mått konsoler max 900 mm.
Livlina får ej fästas i förenklat snörasskydd.

Kompletteras med Rör 6350, bygglängd 1130 mm.

Produkten är med i bvb logo

 

Information