3226 länk x2 web

Universaltaksteget kan med tilläggsprodukterna Länk och Monteringspaket enkelt omvandlas till en fast takstege och blir därmed godkänd vid fasadhöjd även över 4 m och/eller 45o taklutning.

Godkänd enligt EN 12951 för infästning av livlina.

Åtgång: ett länkpar mindre än antalet Taksteg Universal plus ett monteringspaket.3226x1 montsats 1 2 web

För nyproduktion och eftermontering. Se utförlig monteringsanvisning under Dokument.

Produkten är med i bvb logo transparent ny

koppl takstege univ miljö web2