TJB Takfot 3 monteras med rännkrok på råspont alt. fotbrädan. Heltäckande plåtbeslag. Kombinerar fotplåt och fågelband till förhöjningsläkt som skruvas fast ovanpå nedre bärläkt min 38 mm. Färdigklippt överlappsskarv, 40 mm. Ansluter till hängrännan enligt JTD.411 AMA hus. Skyddar läkt och undertak från indrivande vatten, snö, löv och fåglar. Passar alla typer av profilerade takpannor. 

1503 takfot3 bak web

Lilla bilden visar baksidan av Takfot 3.

1503 takfot3 black 2.19 web