En diffusionsöppen, frihängande underlagsduk med dubbla klisterkanter.
1962 diff underlagstak web

Diffusionsöppet underlagstak. 3-skikts med dubbla klisterkanter.
1940 strong roll web