YEP 2500 med polyesterstomme.
192600 2 TJB Grundisoleringspapp web

Används som luft- och kapillärbrytande tätning.
192621 1926 23 192625 web