192600 2 TJB Grundisoleringspapp web

YEP 2500 med polyesterstomme. Ej svetsbar.

Produkten är Byggvarubedömd.

 

Information

Information