192600 2 TJB Grundisoleringspapp web

YEP 2500 med polyesterstomme. Ej svetsbar.

Produkten är med i bvb logo
Produkten är listad av Sunda Hus logga rak

 

Information