YEP500 192510

Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för träunderlag med dubbel klisterkant.

Uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt.
Dold infästning. Godkänd ner till 6° taklutning.
Garantitid 30 år.

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.
Produkten är med i bvb logo
Produkten är listad av Sunda Hus logga rak