UV1800 192800Unik underlagstäckning där överlappskanterna flyter ihop för planare utseende, särskilt lämpad under ytskikt av planplåt samt ofalsade takpannor där UV-strålning kan förekomma. Produkten är uppbyggd i tre skikt med en polyesterstomme belagd med SBS-modifierad bitumen, ovan- och undersidan är belagd med polypropenväv.
UV 1800 kan ligga öppen i upp till 12 månader.
Minsta tillåtna taklutning är 3 grader vid dold infästning och 10 grader vid spikning genom båda lagren.
Garantitid 30 år.

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.
Produkten är med i bvb logo
Produkten är listad av Sunda Hus logga rak