UV500 192530

Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för träunderlag. Används med fördel under lertegelpannor.

Ovansidan är belagd med polyester och undersidan är belagd med en polypropenväv. Uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt, med dubbel klisterkant.

UV 500 kan ligga öppen i upp till 6 månader.
Dold infästning. Godkänd ner till 6 graders lutning.
Garantitid 30 år.

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.
Produkten är med i bvb logo
Produkten är listad av Sunda Hus logga rak