UV900 webb

Unik underlagstäckning där överlappskanterna flyter ihop för planare utseende, särskild lämpad under ytskikt av planplåt samt ofalsade takpannor där UV-strålning kan förekomma. Produkten är uppbyggd i tre skikt med en polyesterstomme belagd med SBS-modifierad bitumen, ovansidan består av polyesterväv.

UV 900 kan ligga öppen i upp till 12 månader.

Minsta tillåtna taklutning är 3 grader vid dold infästning och 10 grader vid spikning genom båda lagren.
Garantitid 30 år.

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.
Produkten är med i bvb logo
Produkten är listad av Sunda Hus logga rak