YAP500 190010

Underlagstäckning för träunderlag med dubbelklisterkant. Uppbyggd av impregnerad och asfaltbelagd polyesterstomme.

Ovansidan är belagd med en polypropenväv, undersidan är belagd med sand.

Dold infästning. Godkänd ner till 10° taklutning.

Garantitid 20 år.

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.
Produkten är med i bvb logo
Produkten är listad av Sunda Hus logga rak