YEM2000 192291

Köldflexibel underlagstäckning med klisterkant.
YEM 2000 är en underlagstäckning med låg riv- och draghållfasthet för underlagstäckning av tak som ej utsätts för hög mekanisk åverkan.

Produkten är uppbyggd på en glasfiberstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Minsta tillåtna taklutning 10°.

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.

Produkten är med i bvb logo