YEP2200 192370

Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag, med klisterkant.

YEP 2200 är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet.

För underlagstäckning av tak som utsätts för hög mekanisk åverkan. Produkten är uppbyggd på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Kan appliceras i kyla.
Minsta tillåtna taklutning 10°.

Garantitid 20 år.

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.
Produkten är med i bvb logo
Produkten är listad av Sunda Hus logga rak