YEP2500 192225

Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag, med dubbel klisterkant.
YEP 2500 är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för tak som utsätts för hög mekanisk åverkan.
Produkten är uppbyggd på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats.

Minsta tillåtna taklutning 10°.

Garantitid 20 år.

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader. 
Produkten är med i bvb logo
Produkten är listad av Sunda Hus logga rak