YEP500 192510

Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för träunderlag.

En klisterkant med bitumenklister och en frilagd kant.

Uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt.
Dold infästning. Godkänd ner till 6° taklutning.
Garantitid 30 år.

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.
Produkten är med i bvb logo
Produkten är listad av Sunda Hus logga rak