YEP700 192710

Underlagstäckning med extra hög riv- och draghållfasthet för träunderlag med dubbel klisterkant med bitumenklister. Uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt.

Ovan- och undersidan är belagd med en polypropenväv.

Infästning kan ske med spikning genom båda lagren eller dold infästning.

Godkänd ner till 6° taklutning.

Garantitid 30 år.

Produkten är listad i Husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggnader.
Produkten är med i bvb logo
Produkten är listad av Sunda Hus logga rak