Kompletta paket, långa och korta, för panntak och plåt/papptak.

 

 

 

684020 kompl pkt snörasskydd web

684030 kompl pkt snörrasskydd web 

Färdiga paket för livlinefäste i flera varianter för betong- och lertegelpannor på råspont/bärläkt och för profilerade plåttak.


6810 kompl pkt livlinefästen web

Färdiga paket för plattform-/takbrygga 1,2 m för montering på betong-/lertegeltak infäst på råspont eller bärläkt.
683030 002webb

Färdiga paket för takstege för montering på betong-/lertegeltak med infästning på råspont eller bärläkt.


682230 webb