På råspont (min 17 mm eller 12 mm K-playwood).

6030 konsol med 6131 miljö web 2

På bärläkt (min 40x70 mm).

6030 med 6132 miljö web2

Tak av zinkplåt min 0,7 mm, aluminiumplåt min 0,8 mm,
koppar* min 0,6 mm eller svetsad rostfri plåt 0,4 mm.


6216 miljö web2

På stål min 0,5 mm, på aluminiumplåt minst 0,8 mm

6211 på plåt miljö web2

På råspont min 17 mm eller k-plywood min 12 mm

6211 på papp miljö web2