Vi har ett mycket brett sortiment av taktillbehör som vi ständigt utvärderar och utvecklar för att du ska kunna arbeta med produkter av högsta möjliga kvalitet. Vi är alltid på jakt efter nya lösningar som förenklar arbetet vid montering och förbättrar slutresultatet på taket i sin helhet. Bekanta dig med några av våra unika taktillbehör.

TJB Takfotsbeslag ersätter fotplåt, fågelband och förhöjd bärläkt i en och samma produkt. Takfotsbeslaget finns i 3 utföranden:

1. Helt i plast.

2 o 3. I heltäckande plåt.

Takfotsbeslaget i plast (1) och plåt (2) monteras på en montagebräda som vilar på ströläkten. På denna montagebräda skall även de bockade rännkrokarna för hängränna monteras. Det innebär att du lätt kan se om takpannor är otäta/ trasiga eftersom eventuellt läckagevatten kommer att rinna ut bakom/ under hängrännan.

På takfotsbeslaget i heltäckande plåt (3) monteras rännkroken traditionellt d.v.s. på råspont eller på fotbrädan. Vatten som eventuellt läckt in under pannorna kommer då att rinna ut i hängrännan.

TJB Nockregel i metall är ett annat taktillbehör som tack vare sin unika konstruktion gör det möjligt, men inte nödvändigt, att välja helt ventilerad taknock. Nockregeln behöver inte kapas utan monteras med överlappning. Den monteras på båda taksidors övre bärläkt med en beräknad tidsåtgång på ca 1 minut per meter.

Den stora fördelen med dessa två taktillbehör är den korta monteringstiden. Du sparar många timmar på varje takprojekt i jämfört med de traditionella arbetsmetoderna.

TJB insektsnät ger dig ett av marknadens bredaste sortiment av insektsnät i aluminium och glasfiber. Finns i bredder från 100 upp till 1200 mm för olika luftspalter. Näten passar även utmärkt till hemsnickrade flugfönster eller flugdörrar. Vi slår gärna ett extra slag för aluminiumnäten som till skillnad från glasfibernäten står emot getingens käftar.

Museband är en klassisk TJB-produkt. Vi gick tidigt i bräschen för att mota mössens framfart i isolerade väggar och tak. Genom åren har vi konstaterat att 5 mm spalt inte alltid stoppar de minsta inkräktarna. Vi har därför minskat öppningen från 5 mm till enbart 3 mm mellan tänderna. Våra ventilationsbeslag i plast eller metall har också sinnrika galler som effektivt stoppar skadedjur.

TJb Taktvätt är ett miljövänligt och biologiskt nedbrytbart koncentrat som effektivt rengör taket från beläggning.

Genom att montera ett mossbeslag på varje nockpanna förhindrar du mossa och algpåväxt på taket. En mycket god investering på ett nytt eller nytvättat tak! Algpåväxt startar ofta i fåglarnas avföring. Med fågelpiggar, som hindrar att fåglarna sätter sig på t.ex. balkongräcken och markisskydd, minskar du risken för algpåväxt märkbart.

TJB Taksteg ingår i de taktillbehör som hjälper dig att arbeta säkert på taket. Lösa taksteg för montering på bärläkt får användas om fasadhöjden inte är mer än 4 meter och om taklutningen inte överstiger 45 grader.

TJB Taksteg Universal är en universalprodukt som passar alla taktyper och läktmodeller. De fabriksframställda takstegen passar för tvåkupig betongtakpanna och 25 mm läkt men kan enkelt justeras om till alla övriga typer av takpannor.

Om fasaden och taklutningen inte uppfyller ovanstående kriterier kan du enkelt komplettera Taksteg Universal med länkarmar som omvandlar hela montaget till en godkänd takstege. Det innebär t.ex. att du kan koppla en livlina i takstegen.

Vilken typ av taktillbehör behöver du?

Kulörkarta 

TJBs system finns för närvarande i följande kulörer: svart, tegelröd och zinkgrå.
Nedan visas de närmaste kulörkoderna för respektive kulör.

Kulörkarta färger web

Observera att färgåtergivningen kan avvika från verklig kulör på produkterna.