Rostfri krok för infästning av lertegelpannor.291010 S krok web290010 u krok web