Kompletta paket med konsoler, rör och skruv för takpanna och plåt/papptak. (Ej för infästning av livlina).
684030 kompl pkt snörrasskydd web

Färdiga paket för livlinefäste i flera varianter för betong- och lertegelpannor på råspont/bärläkt och för profilerade plåttak.


6810 kompl pkt livlinefästen web

Färdiga paket för plattform-/takbrygga för montering på betong-/lertegeltak infäst på råspont eller bärläkt.
683030 002webb

För betongpannor och ofalsade lertegelpannor på råspont.


skyddsräcke taklucka miljö web2

Färdiga paket med snörasskydd för montering på betong-/lertegeltak och profilerad plåt.


snögrind mont miljö web2

Färdiga paket för takstege för montering på betong-/lertegeltak med infästning på råspont eller bärläkt.


682230 webb

Tvårörskonsol för komplettering av paket Förenklat Snörasskydd eller för egen bygglösning (ej för infästning av livlina).
633030 konsol förenklat snörasskydd web

Tvårörskonsol för komplettering av paket Förenklat Snörasskydd eller för egen bygglösning (ej för infästning av livlina).
6340 konsol web

Rör för komplettering av paket Förenklat Snörasskydd eller för egen bygglösning.

6350