6340 konsol web

Tvårörskonsol till profilerade plåttak/papptak på fast underlag för komplettering av paket Förenklat Snörasskydd eller för egen bygglösning. 

För stålplåt 0,4 mm eller aluminiumplåt min 0,7 mm samt papptak på råspont min 17 mm eller k-playwood 12 mm.

Monteras på hus upp till 4 meters fasadhöjd. 

Konsol 6340 med bipackad infästningsskruv för plåttak.6340 o 6350 web För papptak tillkommer monteringssats 6918 (30 st träskruv med bricka) som räcker till 5 konsoler och ersätter bipackad plåtskruv.

6340 miljö web2

Utläs åtgång och rekommenderat konsolavstånd i tabell under fliken Dokument. C-mått konsoler max 900 mm.

Livlina får ej fästas i förenklat snörasskydd.

Kompletteras med Rör 6350, bygglängd 1130 mm.

 

Montering stålplåt 0,5 mm eller aluplåt min 0,8 mm samt papptak

 • Mät avståndet från tänkt placering av snöglidhinder till nock eller till nästa glidhiner om måttet är över 6 meter, gå sedan in i
  tabellen på sid 36 och sök rätt konsolavstånd.
 • Snörslå eller på annat sätt markera konsolernas lägen.
 • Tag tillfälligt bort överfallet från konsolen och placera denna på profiltoppen för att skruva fast med 10 st medföljande plåtskruv utan att förborra.
 • På papptak med min 6 st träskruv jämnt fördelat på konsolen. Konsolen är försedd med gummitätning, montageytan bör ändå avjämnas med tätningsmassa.
 • Återmontera överfallet så att rören kan skjutas in genom urtagen.
 • Drag åt bulten tills rören svårligen kan vridas med händerna.
 • För permanent rörskarv kan takmassa 161020 appliceras i
  insticksskarven.

Montering stålplåt 0,5 mm eller aluplåt min 0,8 mm samt papptak

 • Montera en konsol på varje plåtskarv (förborra i dubbelplåt 3,5 mm) samt montera minst en konsol däremellan (på en meters plåt blir konsolavståndet 500 mm).
 • Vid skruvning genom dubbelplåt backas skruven ur och drags åter tills plåtarna är samman.
 • I övrigt monteras lika enligt ovan.

Produkten är med i bvb logo