321030 F taksteg plattak web

Skruvas i övervillan på takplåten.
Taksteg för Trapets- och Pannprofilerade plåttak. För stålplåt min 0,4 mm, aluminium min 0,6 mm. Med tätningsremsa i butyl.
Varmgalvade med pulverlack.
Godkända upp till 4 meters fasadhöjd.

Produkten är med i bvb logo transparent ny