Skorstenstätning i aluminium med helklistrad baksida.193020 skorstenstätning web