Trygg ventilation för vinden mot insekter, fåglar och möss. Försvårar för yrsnö att blåsa in på vinden.

Lungan monteras extremt snabbt från in -eller utsidan tillsammans med vindavledare och ersätter traditionellt monterat insektsnät vid nyproduktion och trasiga nät på befintlig byggnad.130030 1 tjb lungan web