701030 taklucka web

Kondensisolerad tillträdeslucka, öppningsmått 665 x 965 mm. Lämplig taklutning max 45o, max snözon 3,5.

Försedd med uppställningsspärr samt excenterlås för utvändig eller invädnig låsning. 

701030 taklucka web