Våra vindskydd tillverkas av ett rivstarkt och fuktsäkert material som används för montering på väggkonstruktioner med stängd, utvändig beklädnad. Vindskydden finns i två modeller: Vindskydd (vikt 60 g/m2) och Vindskydd extra (vikt 80 g/m2) för särskilt hårt vindutsatta platser. Båda sorterna uppfyller rekommendationerna enligt AMA-HUS (JSB1, JSC1) med vattentäthet enligt klass W1. Vindskydd skarvas och lagas med skarvtape av typen Repatejp eller Flextejp.

Ångbroms används i tak- och väggkonstruktioner i våtutrymmen eller där man inte vill att ångan ska tränga igenom och in i omgivande konstruktioner. En ångbroms kan vara lämplig i utrymmen med mycket täta isoleringslager eller fritidshus som inte är fullt uppvärmda året runt. Den är också användbar vid om- och tillbyggnad av gamla hus för att förhindra kondens i väggar med blandade tätskikt t.ex. en ångtät byggfolie bör inte blandas in i konstruktioner med förhydringspapp eller enbart timmerväggar/ brädbeklädnad. Ångbroms skarvas och lagas med Flextejp.

Byggfolie av polyeten används som total fukt- och ångspärr i alla byggnationer där krav på total täthet ställs.  Byggfolien finns i två tjocklekar: 0,12 mm och 0,20 mm. Lagning och skarvning av byggfolie får endast ske med P-märkt skarvtejp.

Flextejp är en P-märkt byggfolietejp för lagning och tätning av skarvar på byggfolie, vindskyddspapp och underlagstäckning samt ångbroms men även på andra vindskyddsprodukter och skivmaterial där permanent täta skarvar krävs.