1950 byggfolie web

Åldersbeständig polyetenfolie avsedd att användas som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv.

 

Information

Information