1963 Bison Sakerhetsvav web

Underlagstak är en åldringsbeständig byggfolie med armering av HD-polyeten som är laminerad med LD-polyeten på båda sidor. Luft- och ångtät.
Det används som ett vattenavledande skikt under yttertakets ytskikt och leder ut eventuellt drivvatten som letat sig in under takpannor och korrugerade plåttak.

Underlagstak uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag.

Materialet är UV- och alkalistabiliserat. Vikt 145 g/m².