Vindskydd är diffusionsöppet och monteras på väggens utsida under ytskiktet.
196011 web

Vindskydd extra är diffusionsöppet och monteras på väggens utsida under ytskiktet.
196011 web